Retningslinjer for genåbning af Sognegården

Skibby Sognegård har følgende retningslinjer ved genåbning af Sognegården:

* Vi må maksimalt være 60 personer i Sognegården og 20 personer i konfirmandstuen.
* Der er håndsprit ved indgangen til Sognegården.
* Vi overholder mindst 1 meters afstand til hinanden.
* Vi opdaterer løbende vores retningslinjer så snart vi hører nyt fra Kirkeministeriet.

Venlig hilsen
Skibby Menighedsråd.