Leje af Sognegården

Velkommen til Skibby Sognegård

De lokaler som Skibby Menighedsråd råder over udlejes og udlånes på følgende betingelser:

Hvis der afholdes møder eller fester, uden for Skibby Kirkes regi, skal der betales leje af lokalerne i henhold til takster, beskrevet på prisbladet.

Er der tale om samling efter begravelse, dækker betalingen udelukkende for rengøring af lokalerne.

Er lokalerne ledige, kan de evt. stille til rådighed dagen før, med hensyn til borddækning m.m.

Lokalerne skal altid efterlades ryddelige som ved modtagelsen.

Ændres bordopstilling, føres denne tilbage til normal opstilling, som vist på skitsen, opsat i lokalet.

Lokalerne må ikke bruges til andre formål, end der er aftalt ved indskrivningen.

Lokalerne udlejes kun til personer over 18 år.

Voldsom adfærd og støjende opførsel er ikke tilladt.

Tobaksrygning er ikke tilladt indendørs, og affyring af fyrværkeri, anvendelse af grill eller åben ild, må ikke finde sted ved Sognegården.

Da vi desværre har haft dårlige erfaringer med helt unge mennesker der har holdt fest, er vi nødt til at indskærpe at alle lejere overholder ovenstående regler.

Der er plads til 50 pers. i konfirmandstuen og 149 personer i Sognegårdens store sal.

Leje og aflevering inden for samme døgn gælder for alle dagsarrangementer samt mindesamlinger.

Adgang før/efter de nævnte tidspunkter kan ikke påregnes og skal derfor, når kontrakten indgåes, aftales med Sognemedhjælper Gitte Hovmand.

Nøgle udleveres/afleveres i et "kodet" nøgleskab.

Prisliste for leje af Sognegårdens lokaler

Mindesamling efter begravelsekr. 2500,00
Leje en dag fra kl.  9.00 - 23.00kr. 5000,00
Aftenarrangement, kl. 16.00 - 23.00kr. 3000,00
Weekendarrangement, fredag kl. 16.00 - søndag kl. 12.00   kr. 7500,00

Prisliste for leje af Konfirmandstuens lokaler

Leje af konfirmandstue ved mindesamlingkr.   800,00
Leje en dag fra kl. 9.00 - 23.00kr. 1500,00
Weekendarrangement, fredag k. 16.00 - søndag kl. 12.00     kr. 5000,00

Inkl. i lejens pris er obligatorisk rengøring af toiletter, el, vand og varme samt brug af glas og bestik mv.
Engangsservietter, samt sæber forefindes på samtlige toiletter. Viskestykker og karklude forefindes i begge køkkener.

I Sognesalen forefindes  endvidere lydanlæg, mikrofon, projektor og lærred.

Vær opmærksom på, at køkkenet ikke må benyttes til madlavning, men kun til anretning, opvarmning o.l.

Det påhviler lejeren:

Oprydning, fejning af gulve, aftørring af benyttede borde samt vask af bestik, glas, ovn og køkkengrej, tømning af askebæger og affald skal anbringes i de opstillede containere.

For mangler af dette, tillægges lejer udgifter for ekstra rengøring efter gældende sats.

Forekommer der skader på inventar, gulv eller service, skal det meddeles ved aflevering og erstattes af lejer.​


Der erlægges et depositum på 500,- kr. ved aftalens indgåelse, og restbeløbet indbetales senest 2 uger før arrangementet skal afholdes. Alle priser er inkl. moms.

Depositum betales når kontrakten underskrives.

Depostitum returneres senest 10 dage efter afholdt arrangement.

Ønsker du at leje Sognegården eller Konfirmandstuen?

Kontakt:

Heidi Eriksen

Tlf: 29 41 40 12

Mail: heidi@skibbykirke.dk