Besøg i kirken

Skibby Kirke er åben for besøg, når der er personale på kirkegården.

Vil man være helt sikker på at der er åbent i kirken, så kontakt vores graver
Marlene på tlf. 29 40 41 16.