Forretningsorden

Menighedsrådets arbejde og møder er reguleret i forretningsordenen.
Skibby Menighedsråd anvender Kirkeministeriets standardforretningsorden.

Se forretningsordenen.