Navneændring

Skal foretages på www.borger.dk af personer over 18 år.

Gebyrer 490 kr. (2018) skal betales samtidig med ansøgningen. (Kun ved navnefællesskab i forbindelse med vielse er det gratis).

Børn under 18 år kan ikke søge om navneændring, selvom de har NemID. Mor eller far skal ansøge som forældremyndighedsindehaver. Dette skal ske på papiransøgning, hvor begge forældre underskriver på forsiden som forældremyndighedsindehavere. Derefter skal mor eller far underskrive som ansøger af navneændringen på næste side, og barnet under 18 år skal godkende med sin underskrift i den dertil hørende rubrik.

Navneændring ved vielse

Navneændring ved vielse er kun gratis, hvis parret får navnefællesskab i forbindelse med vielsen.

Navneændring foretages for hver enkelt, der ønsker navneændring på www.borger.dk og signeres af både ansøger og den, der skal samtykke (den som man skal have navnet af). Hvis ikke begge har signeret den samme ansøgning, går ansøgningen ikke igennem, og sagen kan ikke behandles.

Det er bopælssognet der behandler ansøgningen, og en midlertidig godkendelse af navnet sendes til vielsesmyndigheden til brug for navne på vielsesattesten.

Navneændringen kan først godkendes og aktiveres, når vielsen er godkendt og civilstanden er ændret i Personregisteret. Dette kan ske hurtigt ved kirkelig vielse. (Ved borgerlig vielse skal kommunen først registrere vielsen og ændre civilstanden, før sognet må godkende navneændringen – det kan tage lang tid).