Fødsel

Når jeg vil meddele en fødsel?

Alle fødsler skal anmeldes skriftligt eller digitalt til sognepræsten. Den fødselsanmeldelsesblanket, der blev udleveret til jer af jordemoderen efter fødslen, skal udfyldes og underskrives af moderen, og afleveres hos sognepræsten i præstegården senest 14 dage efter fødslen. Er præsten ikke lige hjemme når I vil aflevere blanketten, så læg den blot i postkassen.

Hvis I ikke er gift, så kan I udfylde en "Omsorgs- og ansvarserklæring". Med denne erklæring fastslår I faderskabet over for myndighederne, og I får mulighed for fælles forældremyndighed. Omsorgs- og ansvarserklæringen skal afleveres sammen med fødselsanmeldelsen.

Når det hele er afleveret, får I tilsendt barnets fødselsattest.


Blanket til fødselsanmeldelse

Download


Omsorgs- og ansvarserklæring

Download