Fødsel

Der skal ikke indsendes papirblanketter mere, da det nu er digitalt alt sammen. Kun ved hjemmefødsel skal jordemoder/hjemmesygeplejerske indsende fødselsanmeldelse på papir - for at sognet kan udtage cpr.nr.

Jordemoder på hospital taster fødselsanmeldelsen (det skal moder ikke gøre mere).

Hvis mor ikke er gift, kan forældre få fælles forældremyndighed ved at udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring på www.borger.dk  – Inden 14 dage efter fødslen til moderens bopælssogn og efter 14 dage til Statsforvaltningen. Det er vigtigt at begge forældre signerer anmeldelsen.