Ved begravelse

Ved dødsfald

Dødsfald skal anmeldes til afdødes bopælssogn på en dødsanmeldelsesblanket senest to hverdage efter dødsfaldet. Som oftest udleveres blanketten af bedemanden, men den kan også fås i bunden på denne side.

Anmeldelsen foretages af afdødes ægtefælle, samlever, afdødes børn over 18 år eller afdødes forældre i nævnte rækkefølge. I mange tilfælde sker anmeldelsen og kontakten til sognepræsten gennem en bedemand. Herefter aftaler man med præsten, eller gennem bedemanden, tid og sted for begravelse eller bisættelse.

Ved en begravelse forstås en begravelseshandling, hvor kisten nedsænkes i graven og jordpåkastelsesritualet finder sted på selve kirkegården.

Ved en bisættelse forstås en begravelseshandling, der efterfølges af kremering og urnenedsættelse, hvor pårørende er velkommen til at deltage.
Der vil ikke deltage en præst ved urnenedsættelsen.

Det er i den forbindelse begravelsesmyndighedens primære pligt at sørge for, at begravelsen eller bisættelsen sker i overensstemmelse med afdødes ønsker.

Begravelsen eller bisættelsen skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet. Normalt tager man medlemskab af folkekirken som udtryk for, at afdøde har ønsket en kirkelig begravelse. Som medlem af folkekirken har man krav på, at en præst medvirker, når man bliver begravet eller bisat. Er man ikke medlem af folkekirken, har man ikke krav på, at en præst medvirker, når man bliver begravet eller bisat. Er afdøde medlem af folkekirken, men har den afdøde afgivet ønske om, at vedkommende ikke ønsker, at en præst medvirker til begravelsen eller bisættelsen, bør man fremlægge dette ønske for sognepræsten.

Er den afdøde ikke medlem af folkekirken, hvad enten afdøde ikke er døbt eller som voksen har meldt sig aktivt ud, er dette at betragte som afdødes meningstilkendegivelse om ikke at ville begraves eller bisættes med en præsts medvirken. Kun i ekstraordinære tilfælde dispenseres fra dette, da det som før omtalt er begravelsesmyndighedens primære pligt at sørge for, at begravelsen eller bisættelsen sker i overensstemmelse med afdødes ønsker.

Begravelses-/bisættelsesgudstjenestens gang og salmerne aftales mellem præsten og de pårørende.

I Skibby Kirke synges normalt fire salmer, og præsten holder en tale, der som oftest inddrager personlige træk om afdøde, men som især er en forkyndelse af det kristne evangelium ind i dødens og sorgens situation. De tre skovlfulde jord på kisten symboliserer fødsel og død - og opstandelsen, som Gud kan give os del i.

Begravelse i folkekirken

Du kan læse mere om begravelse i folkekirken her.

http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/begravelse/


Blanket til dødsanmeldelse

Download


Folder om Kirkegården og dens bestemmelser

Kirkegårdsfolder