Præstesekretæren

Sekretær for præsten

Gitte Hovmand
Tlf.  2224 6040
Mail: GIHO@km.dk

Kontortid tirsdag og fredag kl. 10-12