Minikonfirmandundervisning

Gitte Hovmand

Kirkesanger & Sognemedarbejder

Underviser til minikonfirmanderne.

Kontakt:
mail@gittehovmand.dk
Tlf.: 2224 6040