Du er her: 

Kirkeværgen

Verner Johansen er valgt kirkeværge ved Skibby Kirke.

Verners opgaver som kirkeværge er, at opgave er at føre "det daglige tilsyn" med kirkens bygninger og inventar, og med kirkegården og dens drift. Det betyder ikke at kirkeværgen skal have styr på alt hvad der dagligt sker omkring kirken, men at kirkeværgen skal have et godt kendskab til førnævnte områder.

Kirkeværgen som tilsynsførende person er kendt siden middelalderen, og funktionen blev lovfæstet ved Reformationen i 1536.

Kirkeværgen fører sammen med graveren kirkegårdsprotokollerne, udfærdiger gravstedslegater og har kontakten med Helsingør Stift vedrørende gravstedsspørgsmål.

Derudover fører kirkeværgen inventarlister over al inventar i kirke, kapel, konfirmandstuen, præstegården og graverkontoret.

Verner er desuden næstformand for Menighedsrådet.

Verner Johansen
40 84 70 87
verner.skibby@gmail.com