Tirsdagsklub

Skibby Kirkes tirsdagsklub blev stiftet d. 1. nov. 1994 af kirkens daværende præst – Eskild Rousing Kraglund. Målet med tirsdagsklubben dengang som nu - var at etablere et mødested - primært for alle sognets ældre medborgere - med formiddagsarrangementer i forårs- og efterårssæsonen og det ligger fortsat Tirsdagsklubben meget på sinde, at give sit bidrag til menighedsplejen.

Man skal hverken have medlemskab eller skrives op for at deltage i tirsdagsklubben. I årenes løb er Tirsdagsklubbens form blevet mere og mere fastlagt, og en typisk formiddag i klubben ser således ud:

Kl. 8 - 9
Det frivillige hold bag det praktiske arbejde møder op i Skibby Sognegård og begynder at brygge kaffe, dække borde og arrangerer brød, ost og syltetøj.

Kl. 9 - 9.30
Klubbens deltagere møder op. Det koster 25 kr. at deltage, og pengene skal dække udgifter til kaffe/brød mv. samt udgifter til foredragsholdere. I løbet af sæsonen skulle der også gerne komme et overskud, der sammen med en brugerbetaling kan dække udgifter til julefrokost og bussen til sommerudflugten.

Kl. 9.30 - 10
Præsten byder hjerteligt velkommen, og dagens første sang synges – der synges enten fra højskolesangbogen eller salmebogen. Sangene har oftest karakter efter årstiden, vejret eller af dagens foredrag. Så drikkes der kaffe, og snakken får lov at gå lystigt.

Kl. 10 - 11.15
Præsten lukker ned for snakken og dagens foredragsholder præsenteres. Indholdet i foredragene har altid et kirkeligt, alment medmenneskeligt og oplysende indhold. Herefter er der foredrag i en god times tid. Mange foredragsholdere har fundet vej til tirsdagsklubben i årenes løb, og fælles for dem alle er, at de ikke er blevet rige på deres anstrengelser. Tirsdagsklubben honorerer foredragsholderne med et par flasker god rødvin og betaling af transportudgifter.

Kl. 11.15 - 11.30
Vi runder af for denne tirsdag, og der synges en eller flere sange mere, hvorefter alle drager hjem - forhåbentlig opløftede - efter endnu et veloverstået arrangement.

Kl. 11.30 - 12.30
Det frivillige hold rydder op.

TIRSDAGSKLUBBENS EFTERÅRSPROGRAM 2019

(Fra kl. 9.30 til ca. 12.00)

3/9 Karen Nielsen, Venslev
fortæller underholder/spiller
Emne: Halfdan Rasmussen/Benny Andersen.

17/9 Lissi Braae, Vellerup
Emne: Efterskole i Nord Indien.

1/10 Tom, pludselig fængselsdom 7 år
Emne: "Den ene fejl" "bag tremmer".

15/10 Flemming Damgaard Larsen
Emne: Bag Christiansborg's tygge murer (upartipolitisk).

29/10 Lene Brohus, Jægerspris
Emne: Caminovandring 800 km.

12/11 Tapio Juhl, Skive
Emne: De gode hensigters tid,
FINLAND - DANMARK 1943,
personlige beretninger.

26/11 Juleafslutning

25 kr. pr. deltager de første 6 gange / indbydelse til den 7. gang kommer senere.

Hilsen og på gensyn fra Morgenfruerne!