Tirsdagsklub

Skibby Kirkes tirsdagsklub blev stiftet d. 1. nov. 1994 af kirkens daværende præst – Eskild Rousing Kraglund. Målet med tirsdagsklubben dengang som nu - var at etablere et mødested - primært for alle sognets ældre medborgere - med formiddagsarrangementer i forårs- og efterårssæsonen og det ligger fortsat Tirsdagsklubben meget på sinde, at give sit bidrag til menighedsplejen.

Man skal hverken have medlemskab eller skrives op for at deltage i tirsdagsklubben. I årenes løb er Tirsdagsklubbens form blevet mere og mere fastlagt, og en typisk formiddag i klubben ser således ud:

Kl. 8 - 9
Det frivillige hold bag det praktiske arbejde møder op i Skibby Sognegård og begynder at brygge kaffe, dække borde og arrangerer brød, ost og syltetøj.

Kl. 9 - 9.30
Klubbens deltagere møder op. Det koster 25 kr. at deltage, og pengene skal dække udgifter til kaffe/brød mv. samt udgifter til foredragsholdere. I løbet af sæsonen skulle der også gerne komme et overskud, der sammen med en brugerbetaling kan dække udgifter til julefrokost og bussen til sommerudflugten.

Kl. 9.30 - 10
Præsten byder hjerteligt velkommen, og dagens første sang synges – der synges enten fra højskolesangbogen eller salmebogen. Sangene har oftest karakter efter årstiden, vejret eller af dagens foredrag. Så drikkes der kaffe, og snakken får lov at gå lystigt.

Kl. 10 - 11.15
Præsten lukker ned for snakken og dagens foredragsholder præsenteres. Indholdet i foredragene har altid et kirkeligt, alment medmenneskeligt og oplysende indhold. Herefter er der foredrag i en god times tid. Mange foredragsholdere har fundet vej til tirsdagsklubben i årenes løb, og fælles for dem alle er, at de ikke er blevet rige på deres anstrengelser. Tirsdagsklubben honorerer foredragsholderne med et par flasker god rødvin og betaling af transportudgifter.

Kl. 11.15 - 11.30
Vi runder af for denne tirsdag, og der synges en eller flere sange mere, hvorefter alle drager hjem - forhåbentlig opløftede - efter endnu et veloverstået arrangement.

Kl. 11.30 - 12.30
Det frivillige hold rydder op.

TIRSDAGSKLUBBENS EFTERÅRSPROGRAM 2018

(Fra kl. 9.30 til ca. 12.00)

4/9 Sangdag
Nye emner/forslag modtages fra jer!

18/9 Poul Mortensen, Sønderby
Forsættelse fra den 19/9 2017.
Emne: Selsø Gods, Festegårdsbyernes historie, "Vesterby'' Sønderby og Østby.

2/10 Lise Akton, Sønderby
Emne: En flyvsk dansker/Bladbud til Lobbyist.

16/10 Karen Hansen, Stenløse
Emne: "Operation Gambia" det største ulandsprojekt.

30/10 Sygeplejerske Anita Schlippe Rasmussen, Frederikssund
Emne: At arbejde i en krigszone - Afghanistan.

13/11 Knud Larsen / Karen Damgaard, begge Frederikssund
Emne: Bedemandens dagbog og testamente,
Advokaten, testamente før/efter.

27/11 Juleafslutningen

25 kr. pr. deltager de første 6 gange / Information/indbydelse til 7. gang kommer senere.

Hilsen og vel mødt fra Morgenfruerne.