Historisk Forening

Den Historiske Forening i Skibby afholder mange interessante arrangementer, hvoraf flere foregår i Sognegårdens sal.

Praktiske oplysninger og kontaktoplysninger kan ses på: www.skibbyhistoriske.dk

 

PROGRAM:

Busudflugt til Køge

Søndag d. 23. september kl. 09.30
Møde: ved det gamle rådhus i Skibby, Røgerupvej 4, 4050 Skibby


Så er det igen tid til en fælles udflugt for de 2 historiske foreninger i Frederikssund og Skibby. Denne gang skal vi til Køge, men på turen gør vi ophold ved udgravningerne af Vikingeborgen. En af de guider, der har været med til udgravningerne hele sommeren, vil fortælle om udgravningerne, som nu er færdige. Det er ikke sikkert, at vi kan se så forfærdelig meget, men vi får en rundvisning og en fortælling om udgravningerne, og hvad der er fundet.
Efter stoppet ved Vikingeborgen kører vi til Køge. Her spiser vi Stegt flæsk og persillesovs på Skipperkroen, hvorefter vi skal på en guidet tur i det gamle Køge og høre om de historiske bygninger og Køges spændende historie.
Varighed på byvandringen er ca. 1½ time.
Når vi har gået lidt af flæsket og sovsen af os, kører vi til Mosehuset ved Borup, hvor vi får kaffe/the og 1 pandekage.

Deltagelse i turen koster 375 kr. pr. person inkl. middag og kaffe + pandekage.
Drikkevarer til middagen er for egen regning. 
Betaling i bussen.

Vi har kun en bus til 50 personer, så det går efter først til mølle princippet.
Bussen kører fra Røgerupvej i Skibby kl. 9.30.

(Fra Servicegaden i Frederikssund bag Fakta kl. 09.00)
Vi forventer at være hjemme kl. 17.00/17.30

Tilmelding nødvendig senest den 15. sepember til
Orla på 4752 7513 orla.hansen@post4.tele.dk

Rusland contra USA

Tirsdag d. 9. oktober kl. 19.30
i salen i Skibby Sognegård


Det handler om dette øjebliks historie, der giver os nervøse trækninger, og som engang vil stå i historiebøgerne, men ikke er der endnu.
Ved en ”duet” med to politiske iagttagere, der i den grad har fingeren på pulsen, får vi indsigt i de aktuelle modsætninger mellem Rusland og USA. De vil hjælpe os til at forstå, hvad der gemmer sig bag de - for de fleste af os - uoverskuelige forhold mellem de to stormagter.

Foredragsholderne er:
Jens Worning Sørensen, som er direktør og rådgiver i Policy Group A/S samt udenrigskommentator på Kristeligt Dagblad. Han har været dansk generalkonsul i Putins fødeby, Skt. Petersborg.
Philip Chr. Ulrich, som er udenrigsredaktør på Kongressen.com, hvor han kommenterer amerikansk politik i diverse danske medier. Uddannet Cand.mag. i Amerikanske Studier og har skrevet bøger om amerikansk politik og historie.

Begge ses og høres ofte i danske medier.

Hvorfor har vi så mange husmandssteder i Horns Herred?

Onsdag d. 7. november kl. 19.30
i salen i Skibby Sognegård


Foredrag ved Ditlev Tamm, professor i retshistorie.

Det skyldes en omfattende jordreform, der gjaldt hele Danmark. Reformen blev vedtaget Rigsdagen i 1919 under navnet Lensafløsningen.
Loven betød en ophævelse af len, stamhuse og fideikommisgodser – i alt 74 storgodser. I følge grundloven af 1849 havde den danske stat ret til at overtage godserne, hvis ejeren døde uden livsarvinger. Nu blev denne ret opgivet, mod at godserne betalte en afgift på 25% af ejendommenes værdi; herudover skulle besidderne mod erstatning afgive 1/3 af jordarealet til udstykning af husmandsbrug.
Lensafløsningen var et efter danske forhold meget dybtgående indgreb og resulterede i stor bitterhed hos mange af de berørte lensbesiddere. Lensafløsningen var endeligt afsluttet i 1930 og berørte omkring 1/10 af landets jord, især på Øerne; ca. 20.000 ha udstykkedes til husmandsbrug.

Sangaften

Torsdag d. 29. november kl. 19.30
i salen i Skibby Sognegård


Da vi i foråret havde en aften om Jeppe Aakjær, hvor René Schimdt foredrog en række af Aakjærs sange, blev der ikke så megen mulighed for at få rørt vores udmærkede sangstemmer.
Derfor laver vi nu en aften, hvor vi synger sange fra Højskolesangbogen med altid veloplagte Karen Nielsen ved flyglet.

Vi synger sange, som aftenens deltagere ønsker sig.

Kære medlemmer

Hvis I har en mailadresse, vil vi så gerne be’ om den. Så kan vi altid kommunikere hurtigt, og I får en mail kort tid inden hvert enkelt arrangement.
(Hvis I ikke jævnligt har fået en nyhedsmail fra foreningen, har vi ikke jeres adresse.)

N.B.: Vedr. adgang til museer – Det er nu sådan, at medlemmer af vores forening har gratis adgang til Museet Færgegården, mens der skal betales indgang på museer i Lejre og Roskilde.