Historisk Forening

Den Historiske Forening i Skibby afholder mange interessante arrangementer, hvoraf flere foregår i Sognegårdens sal.

Praktiske oplysninger og kontaktoplysninger kan ses på: www.skibbyhistoriske.dk

 

PROGRAM:

Generalforsamling og arkæologi

Torsdag d. 22. februar kl. 19.00
i salen i Skibby Sognegård

Efter generalforsamlingen fortæller arkæolog Palle Sørensen fra Museet Færgegården sidste nyt om de mange spændende spor fra fortiden, som er dukket op ved undersøgelserne forud for bygningen af den nye bro og vejanlæg.

Kæltringer, lusepustere og undermålere

Tirsdag d. 6. marts kl. 19.30
i Skibby sognegård

Lektor emeritus Asger Thomsen fra Trekroner ved Biltris kommer og fortæller om en mørk bagside af den ellers højt besungne guldalder i første halvdel af 1800-tallet.

Et fattigt proletariat af daglejere, husmænd, indsiddere, tiggere, syge og handicappede uden socialt sikkerhedsnet og med meget ringe økonomiske midler greb til grov kriminalitet for at overleve. Der opstod regulære bander ud over landet.

En af de mere kendte er ”Venslevrøverne”. Deres hærgen i den lille landsby og omegn kulminerede med at tre-dobbelt mord. Efterfølgende blev ca. 40 personer dømt og to af dem henrettet ved halshugning.

Denne og andre tilsvarende grupperinger er emnet for aftenens foredrag, der er ledsaget af en billedserie.

Tril Påskeæg

Lørdag d. 24. marts kl. 14.00
i Lindegårdsparken mellem Skibby og Ferslev

Igen i år ses vi til en god og traditionsrig start på påsken. Her på Palmelørdag skal vi ud i foråret i det historiske parkanlæg. Vi mødes ved indgangen til Lindegårdsparken, hvor Kirsten Ramkær som sædvanlig vil sætte gang i dagens jagt på de skjulte ”harereder” med sukkeræg og andet godt.

Vi ender på Tusindtrinsbakken, hvor vi skal konkurrere ved at trille de flot bemalede, hårdkogte æg, som I selv skal medbringe, ned ad denne formidable kælkebakke. Der er præmie til den, hvis æg når længst ned mellem muldvarpeskud og græstuer. (Æggene må ikke være omviklet med tape!).

Derefter vil Kirsten sætte os i gang med forskellige lege.

Deltagelse og et bæger varm cacao koster 10 kr.
Det er et arrangement for hele familien. Alle er velkomne.

Aakjær i ord og til toner

Onsdag d. 18. april kl. 19.30
i salen i Skibby Sognegård

Troubadouren René Schmidt fortæller, synger og spiller - og skaber derved et univers omkring forfatteren Jeppe Aakjær. Dette musikforedrag byder på anekdoter om Aakjær, men også både gamle og nye toner til hans tekster. Aakjær var arbejderklassens repræsentant - og på mange måder en politisk forfatter. Han brugte ofte naturen, dyrene, mennesker, familien og livet på landet til at belyse sine budskaber.

René Schmidt kommer også med eksempler på andre sider af hans virke - blandt andet hans kamp for kvinders rettigheder og vilkår. Der vil blive fortolket kendte, men også mindre kendte tekster af Aakjær.
Alle vil kunne nynne med i løbet af arrangementet, hvor der udvikler sig en atmosfære af hygge og nostalgi.

Busudflugt til Roskilde

Søndag d. 06. maj kl. 09.30
ved det gamle rådhus i Skibby, Saltsøvej 4, Skibby

Roskilde var Danmarks første hovedstad og magtcentrum for både konge og kirke i middelalderen. Sporene fra Roskildes storhedstid ses tydeligt overalt i bybilledet. Oplev byens voldsomme udvikling fra vikingekongen Harald Blåtands grundlæggelse af en trækirke til det endnu foretrukne hvilested for de kongelige, Roskilde Domkirke.

Få indblik i byens placering mod fjorden, et nordeuropæisk centralpunkt og betydningen af Roskildes mange kilder. Hør om alt fra vikinger, munke, kampe, dronninger, biskopper, drab m.m. i de omgivelser, hvor det hele fandt sted.

Derefter skal vi spise frokost på Svogerslev kro. Maden er indeholdt i turens pris og drikkevarerne betaler I selv.

Senere går turen til Sct. Hans, der er Danmarks ældste, psykiatriske hospital. Navnet fik hospitalet i midten af 1600-tallet, da Københavns Slots ladegårdsbygninger blev indrettet til et hospital for ”afsindige, pestsyge og andre folk med smitsomme sygdomme”.

1658-1769 havde hospitalet til huse i fugtige og ringe bygninger ved Kalvebod Strand, men flyttede så tilbage til Ladegården. Denne blev ødelagt under Englandskrigene i 1807, af danske kanoner, hvorfor hospitalet blev flyttet til Bistrup Hovedgård udenfor Roskilde.
Hør guiderne fortælle om, hvordan sindslidende før i tiden blev ”opbevaret” under kummerlige forhold i i bygninger med ringe plads, dårlig hygiejne og under utilstrækkelig pleje og opsyn.  Men også om hvordan behandlings- og plejeforholdene er udviklet gennem tiden.

Turen arrangeres i samarbejde med Frederikssund Historiske Forening. 
Prisen er 375 kr. pr. person, der betales i bussen. Tilmelding nødvendig til Orla Hansen på tlf. 4752 7513 eller orla.hansen@post4.tele.dk senest d. 23. april.

Kære medlemmer

Hvis I har en mailadresse, vil vi så gerne be’ om den. Så kan vi altid kommunikere hurtigt, og I får en mail kort tid inden hvert enkelt arrangement.
(Hvis I ikke jævnligt har fået en nyhedsmail fra foreningen, har vi ikke jeres adresse.)

N.B.: Vedr. adgang til museer – Det er nu sådan, at medlemmer af vores forening har gratis adgang til Museet Færgegården, mens der skal betales indgang på museer i Lejre og Roskilde.