Historisk Forening

Den Historiske Forening i Skibby afholder mange interessante arrangementer, hvoraf flere foregår i Sognegårdens sal.

Praktiske oplysninger og kontaktoplysninger kan ses på: www.skibbyhistoriske.dk

 

PROGRAM:

Busudflugt til Helsingør

Søndag  d. 8. oktober kl.  09.30
Møde: ved det gamle rådhus i Skibby, Røgerupvej 4, Skibby

Vi  starter med at få en rundvisning i Karmeliterklosteret og Sct. Mariæ kirke.
Vor Frue karmeliterkloster blev grundlagt i 1430, da Erik af Pommern inviterede karmelitermunkene de såkaldte hvidebrødre til Helsingør. Man påbegyndte opførelsen af klosteret kort efter. Omkring 1450 stod kirken   og klosteret færdigbygget i sin nuværende skikkelse. Efter reformationen blev klosteret i 1541 omdannet til hospital og alderdomshjem. Desuden har klosteret huset Helsingørs latinskole.
Siden 1991 har stedet fungeret som administrationsbygning for Helsingør stiftsøvrighed og mødelokaler for Sct. Mariæ sogn.
Når vi har set klosteret og domkirken, er det tid til lidt frokost, den indtages på Borgerkroen i Strandgade, hvor der venter 3 stykker smørrebrød og 1 vand, 1 øl eller et glas vin. Vi afslutter frokosten med en kop kaffe/te og et stykke kringle.
Derefter skal vi på byvandring i Helsingør. Byen er grundlagt i 1200-tallet og havde sin storhedstid fra 1400-tallet til midten af 1800-tallet. Indtægterne fra sundtolden skabte udvikling og rigdom i byen. På turen ser vi nogle af de mange velbevarede huse bl.a. sundtoldskarréen og Lübeckerhusene. Undervejs  kigger vi også ind i nogle af de skønne baggårde, går på toppede brosten i Gl. Færgestræde og besøger kvarteret med de små knejper, hvor søfolk og de letlevende damer engang holdt til.

Varighed på byvandringen er ca. 1½ time.
Bussen kører fra Røgerupvej i Skibby kl. 9.30.
Fra Servicegaden i Frederikssund bag Fakta kl. 10.00.
Vi forventer at være hjemme kl. 17.00/17.30.

Tilmelding nødvendig senest den 23. sep. til:
Orla på 4752 7513 orla.hansen@post4.tele.dk
Deltagelse i turen 375 kr. pr. pers inkl. frokost med 1 vand, øl eller et glas vin. Kaffe og kringle.
Betaling i bussen.
Turen arrangeres i samarbejde med Frederikssund Historiske Forening.

Menneskeskæbner i Dansk Vestindien

Onsdag d. 25. oktober kl. 19.30
i salen i Skibby Sognegård

Louise Sebro – tidligere leder af museet på Selsø – står for aftenens foredrag.
Historien om Dansk Vestindien er ikke kun historien om de danskere, der rejste ud fra Danmark. Det er i endnu højere grad fortællingen om de mange tusinde mennesker, der mod deres vilje blev bragt fra Afrika som slaver for at arbejde i koloniens plantager. Gennem fortællingerne om de mennesker fra Afrika og Europa der befolkede kolonien, udfoldes hele historien om et slavesamfund, om savnet af hjemlandet og om forsøget på at overleve under barske forhold såvel fysisk som mentalt.

På Flugt med øjenvidne Hans-Peter

Tirsdag d. 7. november kl. 19.30
i salen i Skibby Sognegård

En gribende øjenvidneskildring fra 2.verdenskrig. Som lille dreng måtte Hans-Peter Tams sammen med sin mor og søskende bryde op fra deres krigshærgede hjem i Polen for at søge mod Sønderjylland.
På Ostbahnhoff i Berlin blev de fem børn skilt fra deres mor, som blev udtaget til tvangsarbejde.
Alene søgte den lille flok søskende mod Sønderjylland.
Vi får en fantastisk fortælling om mødet med nazismens vel tilrettelagte tyranni og ikke mindst om menneskers forbløffende overlevelseskraft.

Dansk udvandring til Sibirien

Tirsdag d. 21. november kl. 19.30
i salen i Skibby Sognegård

Tidligere minister Ole Sohn har skrevet om dette i bogen ”De drog mod øst”. I den får vi et indblik i nogle af de danskeres historie, som valgte at drage mod øst frem for at gøre Amerika til deres nye hjemland. Hvem var de, hvad lavede de, og hvilket land var det, de kom til?
Ole Sohn har fundet materiale om og efterkommere til et par håndfulde af de ca. 2.000 desperadodanskere, der tog til Rusland, da Sibirien lige før og omkring forrige århundredeskifte blev betragtet som et nyt Amerika.
At den danske prinsesse Dagmar blev russisk tsarina i 1881 satte naturligvis fart i den danske indvandring til Rusland, og den praktisk anlagte danske kvinde var i kraft af sin mægtige stilling en effektiv lobbyist for danske interesser.
Nogle af danskerne klarede sig rigtig godt og fik betydning for den egn, hvor de slog sig ned. De blev pionerer inden for smørproduktion, ølbrygning, brobygning, telegrafi. Andre måtte vende hjem igen, på endnu mere bar bund end de rejste ud.