Historisk forening

Den historiske forening i Skibby afholder mange interessante arrangementer, hvoraf flere foregår i Sognegårdens sal.

Deres program og oplysninger om kontingent kan ses her: www.skibbyhistoriske.dk

Mandag d. 24. april kl. 19.30 i salen i Skibby Sognegård

Frederiksværk, industriens vugge

Museumschef Frank Allan Rasmussen på Industrimuseet Frederiks Værk kommer og holder et spændende, gennemillustreret foredrag om kongernes og industriens Frederiksværk. Vi skal høre om Frederik IV, der fik gravet kanalerne for præcis 300 år siden, om Frederik V, der inviterede tyske agatslibere, franske kanonsmede og andre udenlandske eksperter til byen. Og om generalmajor J.F. Classens ankomst i 1750'erne, hvorefter stedet omdannes til produktion af krudt, kugler og kanoner til den danske hær og flåde. Vi skal også høre om, hvad det betød for en række af danmarkshistoriens største begivenheder: Slaget på Reden, Københavns bombardement i 1807 og krigen i 1864.

Efter 1850'erne tog private kræfter over. Anker Heegaard lagde produktionen om til gryder, potter og pander samt dampmaskiner og lokomobiler. DFJ producerede moderne køkkendesign i verdensklasse, og i 1940'erne åbnedes Danmarks største genbrugsvirksomhed: Det Danske Staalvalseværk, og en ny æra begyndte.

Det er den fascinerende historie om enevældige konger, krig og kærlighed, stærke viljer, innovation og brug af udenlandske eksperter.

Søndag  d. 07. maj kl.  09.00 ved det gamle Skibby Rådhus, saltsøvej 4 i Skibby

Busudflugt til Frederiksværk

En guidet byvandring gennem Frederiksværk, der i 2013 blev udnævnt til National Seværdighed. Vi starter ved Gjethuset, det gamle kanonstøberi fra 1760'erne, går forbi det fredede Palæ, hvor blandt andre den senere krigsminister og grundlovsmand, A.F. Tscherning, boede. Vi skal høre om arsenalet og Det kongelige Danske Raketkorps, om kanalerne, der blev gravet så tidligt som i 1717-19, blandt andet af svenske krigsfanger fra Den store Nordiske Krig. Vi ser kobbervalseværket, der leverede kobberplader til den danske flåde og Den Kongelig Mønt. Vi kommer ind på Krudtværket, hvor der blev produceret krudt helt frem til 1960'erne. Vi ser huse, fungerende maskiner og vandhjul og får fortællingen om død og ødelæggelse. Vi skal se trækulsbrænderiet, Svovl- og Salpetermagasinet og Bomuldstørreriet.

Så skal vi til Ølsted kro for at spise søndagssteg og få kaffe (drikkevarer for egen regning). Til sidst besøger vi Vinderød Kirke med Classens gravmæle.

Turen arrangeres i samarbejde med Frederikssund Historiske Forening. 

Prisen er 375 kr. pr. person, der betales i bussen. Tilmelding nødvendig til Orla Hansen på tlf. 4752 7513 eller orla.hansen(a)post4.tele.dk senest d. 26. april .

Forventet hjemkomst til Skibby ca. kl. 17.30